صفحه اصلی / آرشیو برچسب: چرا لیست سیاه FAFT مهمتر از تحریم‌هاست؟

آرشیو برچسب: چرا لیست سیاه FAFT مهمتر از تحریم‌هاست؟

چرا لیست سیاه FAFT مهمتر از تحریم‌هاست؟

چرا لیست سیاه FAFT مهمتر از تحریم‌هاست؟ اثر عدم همکاری با گروه اقدام مالی و بازگشت به فهرست تحریم‌های آن از اثر تحریم‌های آمریکا بیشتر است. این تاثیر به چند دلیل است؛

ادامه مطلب »