صفحه اصلی / آرشیو برچسب: نکاتی چند از اصول فقه

آرشیو برچسب: نکاتی چند از اصول فقه

نکاتی چند از اصول فقه

نکاتی چند از اصول فقه نکته ۱: شبهه‌ي محصوره: اگر مورد شبهه متعدد بوده ولی دچار شدن در آن عادتاً ممکن باشد به آن شبهه‌ي محصوره گویند مانند اینکه ماهی های موجود در یکی از دو فروشگاه مسموم است. نکته ۲: شبهه‌ي غیرمحصوره: اگر مورد شبهه به قدری زیاد باشدکه …

ادامه مطلب »