صفحه اصلی / آرشیو برچسب: مقایسه برات و سفته و چک

آرشیو برچسب: مقایسه برات و سفته و چک

مقایسه برات و سفته و چک

مقایسه برات و سفته و چک   1⃣??((برات)) ?✺⇦صرفا در وجه شخص معین صادر می شود ?✺⇦ماهیت سند دستور پرداخت است ?✺⇦ذکر محل پرداخت ضروری است ?✺⇦نظریه محل پذیرفته نشده است ?✺⇦ممڪن است حال باشد یا مدت دار ?✺⇦با امضا یا مهر قابل صدور است ?✺⇦مهلت اعتراض ۱۰ روز از …

ادامه مطلب »