صفحه اصلی / آرشیو برچسب: قرارداد_فرانشيز

آرشیو برچسب: قرارداد_فرانشيز

قرارداد_فرانشيز

قرارداد_فرانشيز در حقوق بين‌الملل ترجمه دقيقی برای اين قرارداد به چشم نمی‌خورد در قراردادهای_فرانشيز يك طرف Franchisor يا صاحب يک بيزينس، صاحب برند و يك سيستم اقتصادی است و به Franchisee اجازه مي‌هد، كه از الگوي عملياتی و برندش استفاده كند و در ازای استفاده، يك Royalty( حق_امتياز ) در …

ادامه مطلب »