صفحه اصلی / آرشیو برچسب: فقه

آرشیو برچسب: فقه

حکم‌ تکلیفی‌ و حکم‌ وضعی

?  #اصول‌ فقه ? #حکم‌ تکلیفی‌ و حکم‌ وضعی   ✅ #حکم‌ تکلیفی   حکم تکلیفی حکمی است که با افعال مکلفان ارتباط مستقیم دارد. احکام تکلیفی پنج مورد هستند که عبارتند از : ۱. وجوب ۲. حرمت ۳. استحباب ۴. کراهت ۵. اباحه   ✅ #حکم‌ وضعی   حکم …

ادامه مطلب »

شروط ابتدایی در فقه و بررسی ماده 10 قانون مدنی

بررسی ماده 10 قانون مدنی با پیدایش مسائل حقوقی جدید، از قبیل مالکیت های فکری (معنوی) و عناوین نوظهور دیگر، ضرورت مراجعه بیشتر به قواعد و ضوابط فقهی احساس می‌شود. از جمله مسائلی که تصور آن می‌رود و ممکن است در این قضیه مفید باشد، مسأله شروط ابتدایی است؛ به …

ادامه مطلب »

نکاتی چند از اصول فقه

نکاتی چند از اصول فقه نکته ۱: شبهه‌ي محصوره: اگر مورد شبهه متعدد بوده ولی دچار شدن در آن عادتاً ممکن باشد به آن شبهه‌ي محصوره گویند مانند اینکه ماهی های موجود در یکی از دو فروشگاه مسموم است. نکته ۲: شبهه‌ي غیرمحصوره: اگر مورد شبهه به قدری زیاد باشدکه …

ادامه مطلب »