صفحه اصلی / آرشیو برچسب: طلاق از طرف زن

آرشیو برچسب: طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن ?طلاق از طرف زن در سه صورت امکان پذیر است: 1 – دوام زوجیت موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی، مالی، حیثیتی و غیره برای زن داشته باشد، در اینصورت زن به استناد ماده 1146 ناظر به ماده 1130 قانون مدنی میتواند از محاکم مربوطه …

ادامه مطلب »

طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن در سه صورت امکان پذیر است:   1 – دوام زوجیت موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی، مالی، حیثیتی و غیره برای زن داشته باشد، در اینصورت زن به استناد ماده 1146 ناظر به ماده 1130 قانون مدنی میتواند از محاکم مربوطه تقاضای طلاق را …

ادامه مطلب »

طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن به سه صورت امکان پذیر است:1 – دوام زوجیت موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی، مالی، حیثیتی و غیره برای زن داشته باشد، در اینصورت زوجه به استناد ماده 1146 ناظر به ماده 1130 قانون مدنی میتواند از محاکم مربوطه تقاضای طلاق را درخواست کند. …

ادامه مطلب »