صفحه اصلی / آرشیو برچسب: ضمان ضم ذمه

آرشیو برچسب: ضمان ضم ذمه

بررسی ضمان ضم ذمه به ذمه در قانون

بررسی ضمان ضم ذمه به ذمه در قانون واژه ضمان در مفاهیمی چون تعهد، التزام، خسارت ناشی از عقد و التزام قهری، قبول کردن، پذیرفتن، بر عهده گرفتن وام دیگری و مسئولیت استعمال گردیده. در لغت عرب در معانی دربرگرفتن، در چیزی جای دادن، کفیل شدن، غرامت یا تاوان چیزی …

ادامه مطلب »