صفحه اصلی / آرشیو برچسب: ضمان ضم ذمه به ذمه

آرشیو برچسب: ضمان ضم ذمه به ذمه

بررسی ضمان ضم ذمه به ذمه در قانون

بررسی ضمان ضم ذمه به ذمه در قانون واژه ضمان در مفاهیمی چون تعهد، التزام، خسارت ناشی از عقد و التزام قهری، قبول کردن، پذیرفتن، بر عهده گرفتن وام دیگری و مسئولیت استعمال گردیده. در لغت عرب در معانی دربرگرفتن، در چیزی جای دادن، کفیل شدن، غرامت یا تاوان چیزی …

ادامه مطلب »