صفحه اصلی / آرشیو برچسب: صلاحیت‌محلی

آرشیو برچسب: صلاحیت‌محلی

آئین‌دادرسی‌مدنی

آئین‌دادرسی‌مدنی   صلاحیت‌محلی بر اساس ماده ۱۱ ق.آ.د.م دعوا باید در یکی از دادگاه های زیر اقامه شود:   ۱. محل اقامتگاه خوانده ۲. محل سکونت موقت ۳. محل وقوع مال غیر منقول ۴. محل اقامتگاه خواهان   ❇️ #استثنائات‌صلاحیت‌‌محلی (ماده ۱۱)   ۱. دعاوی غیر منقول ⬅️ در دادگاه …

ادامه مطلب »