صفحه اصلی / آرشیو برچسب: شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

آرشیو برچسب: شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد. تشکیل معامله مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی …

ادامه مطلب »