صفحه اصلی / آرشیو برچسب: رئیس مؤسسه حقوقی عدالت رهیاب

آرشیو برچسب: رئیس مؤسسه حقوقی عدالت رهیاب

قیم به چه کسی گفته می‌شود و ویژگی قیم چیست؟

دکتر یاسر هشترخانی، رئیس مؤسسه حقوقی عدالت رهیاب؛ درباره اینکه قیم به چه کسی گفته می‌شود و ویژگی قیم چیست؛ می‌نویسد: قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که، ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، …

ادامه مطلب »

پرداخت بدهی‌های متوفی بر عهده چه کسی است؟

دکتر یاسر هشترخانی، رئیس مؤسسه حقوقی عدالت رهیاب درباره اینکه پرداخت بدهی‌های متوفی بر عهده چه کسی است، می‌نویسد: هرگاه کسی فوت می‌کند، ممکن است اموال یا بدهی‌هایی را برای بازماندگان خود برجای بگذارد، اگر دارایی‌های فرد بیش از بدهی‌هایش باشد که مشکلی نیست و پس از پرداخت بدهی‌هایش، باقی اموال …

ادامه مطلب »

موارد قابل مطالبه بودن هدایا پس از عقد نکاح چیست؟

دکتر یاسر هشترخانی رئیس مؤسسه حقوقی عدالت رهیاب در یادداشتی درباره، موارد قابل مطالبه بودن هدایا پس از عقد نکاح می‌نویسد: چنانچه پس از عقد نکاح، هدایایى از طرف زوجین یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود، تنها در موارد ذیل هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود. ١- …

ادامه مطلب »

حضانت فرزند پس از ازدواج مجدد مادر با کیست؟

دکتر یاسر هشترخانی، رئیس مؤسسه حقوقی عدالت رهیاب؛ در این یادداشت درباره حضانت فرزند پس از ازدواج مجدد مادر می‌نویسد: بر اساس اصلاحیه قانون مدنی ، کودکانی که والدین آنها با هم زندگی نمی‌کنند اعم از دختر و پسر ، تا سن 7 سالگی مادر نسبت به پدر در اولویت …

ادامه مطلب »