صفحه اصلی / آرشیو برچسب: حضانت فرزند

آرشیو برچسب: حضانت فرزند

حضانت

?حضانت چکیده: علی‌رغم توافقات مندرج در طلاق‌نامه و قانون، مبنی بر اینکه حضانت طفل با مادر است زوجه می‌تواند از تکلیف مزبور سرباز زند و طفل را اجباراً به زوج تحویل نماید. تاریخ رای نهایی: 1393/08/26 شماره رای نهایی: 9309972130501445 مستندات : مواد 1169 و 1172 قانون مدنی رای بدوی …

ادامه مطلب »

سلب حضانت فرزند از پدر یا مادر

سلب حضانت فرزند از پدر یا مادر حق حضانتی که به عهده والدین است ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشاوندان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود. در این زمینه قانون مقرر داشته است: هرگاه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و …

ادامه مطلب »