صفحه اصلی / آرشیو برچسب: تفاوت بین نکاح دائم و نکاح موقت

آرشیو برچسب: تفاوت بین نکاح دائم و نکاح موقت

تفاوت بین نکاح دائم و نکاح موقت

✍️چند تفاوت مهم و ارزشمند بین نکاح دائم و نکاح موقت(همان صیقه) درقانون خانواده که بصورت نکته ای باید بدانیم? ☑️در نکاح دائم مدتی وجود ندارد.   ☑️در نکاح موقت الزاما باید مدت تعیین شود وگرنه نکاح باطل است.   ☑️در نکاح دائم اگر مهر تعیین نشود در صورت نزدیکی …

ادامه مطلب »