صفحه اصلی / آرشیو برچسب: اصول فقه

آرشیو برچسب: اصول فقه

حکم‌ تکلیفی‌ و حکم‌ وضعی

?  #اصول‌ فقه ? #حکم‌ تکلیفی‌ و حکم‌ وضعی   ✅ #حکم‌ تکلیفی   حکم تکلیفی حکمی است که با افعال مکلفان ارتباط مستقیم دارد. احکام تکلیفی پنج مورد هستند که عبارتند از : ۱. وجوب ۲. حرمت ۳. استحباب ۴. کراهت ۵. اباحه   ✅ #حکم‌ وضعی   حکم …

ادامه مطلب »

نکاتی چند از اصول فقه

نکاتی چند از اصول فقه نکته ۱: شبهه‌ي محصوره: اگر مورد شبهه متعدد بوده ولی دچار شدن در آن عادتاً ممکن باشد به آن شبهه‌ي محصوره گویند مانند اینکه ماهی های موجود در یکی از دو فروشگاه مسموم است. نکته ۲: شبهه‌ي غیرمحصوره: اگر مورد شبهه به قدری زیاد باشدکه …

ادامه مطلب »