صفحه اصلی / آرشیو برچسب: آیا پدر مادر می توانند قبل از فوت ارثیه فرزندان را تقسیم کنند؟

آرشیو برچسب: آیا پدر مادر می توانند قبل از فوت ارثیه فرزندان را تقسیم کنند؟

آیا پدر مادر می توانند قبل از فوت ارثیه فرزندان را تقسیم کنند؟

آیا پدر مادر می توانند قبل از فوت ارثیه فرزندان را تقسیم کنند؟   ?قبل از فوت والدين تقسيم ارثيه در قالب ماترك معنى ندارد و فقط مى توانند در قالب يكى از عقود اموال را به نام فرزندان خود يا اشخاص ديگر منتقل نمايند.   والدین می‌توانند قسمتی یا …

ادامه مطلب »