حضانت

حضانت فرزند پس از ازدواج مجدد مادر با کیست؟

دکتر یاسر هشترخانی، رئیس مؤسسه حقوقی عدالت رهیاب؛ در این یادداشت درباره حضانت فرزند پس از ازدواج مجدد مادر می‌نویسد: بر اساس اصلاحیه قانون مدنی ، کودکانی که والدین آنها با هم زندگی نمی‌کنند اعم از دختر و پسر ، تا سن 7 سالگی مادر نسبت به پدر در اولویت …

ادامه مطلب »

نفقه کودک بر عهده چه کسی است؟

دکتر یاسر هشترخانی در یادداشتی درباره نفقه کودک می‌نویسد: بر اساس قانون، نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است. بر اساس ماده ۱۱۹۰ قانون …

ادامه مطلب »

نفقه فرزند

نفقه

دکتر یاسر هشترخانی در یادداشتی درباره نفقه فرزند می‌نویسد: بر اساس ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری از فرزندان حق و تکلیف والدین معرفی شده و از آنجایی که پدر سرپرست خانواده محسوب می‌شود، هزینه‌های نگهداری از فرزندان نیز برعهده وی گذارده شده است. همچنین در صورتی که خانواده‌ای …

ادامه مطلب »

نظریه مشورتی کاربردی اداره کل حقوقی قوه‌ قضائیه

نظریه مشورتی کاربردی اداره کل حقوقی قوه‌ قضائیه آیا با وصف حق اقامه‌ دعوا در ماده ۶ قانون‌ حمایت‌ خانواده، نیاز به نصب قیم موقت در ماده ۷۰ قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری برای شکایت ترک نفقه است؟ نظریه مشورتی شماره ۲۷۰۵/۹۴/۷-۷/۱۰/۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: 1-برابر ماده ۶ قانون …

ادامه مطلب »

سلب حضانت فرزند از پدر یا مادر

سلب حضانت فرزند از پدر یا مادر حق حضانتی که به عهده والدین است ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشاوندان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود. در این زمینه قانون مقرر داشته است: هرگاه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و …

ادامه مطلب »