صفحه اصلی / نگارش تنظیم قرارداد

نگارش تنظیم قرارداد

نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره

دکتر یاسرهشترخانی باتوجه به اهمیت تنظیم قرارداد اجاره، به نکات مهم و ضروری این موضوع  اشاره می‌کند: لزوم قید مدت در قرارداد اجاره در تنظیم قراردادهای اجاره باید مورد توجه قرار گیرد، قید مدت اجاره در قرارداد است. در غیر این صورت برابر ماده 468 قانون مدنی قرار داد باطل …

ادامه مطلب »

نکات حقوقی مهم پیرامون خاتمه یافتن قرارداد کار وجود دارد؟

به گزارش میزان، مطابق قانون کار، مواردی که منتهی به انحلال ارادی و غیرارادی و نیز خاتمه قرارداد کارمی‎شود عبارت از فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، از کار افتادگی کلی کارگر، انقضای مدت در قرارداد‌های کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، پایان کار در قرارداد‌های مربوط به کار …

ادامه مطلب »

قرارداد مشارکت در ساخت بنا

قرارداد مشارکت در ساخت بنا نظر به اینکه خانم /آقای : …………………………………………فرزند آقای ………….. دارای شناسنامه شماره …………………………………..صادره از …………….به نشانی: …………………………………………………………………………………………………………….(از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود )مالک پلاک فرعی ………………از اصلی …………..اراضی……………….بخش……………….واقع در ………………..است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و نظر به …

ادامه مطلب »

قرارداد پروژه ای

متن تنظیم شده برای قرارداد پروژه ای : به نام خدا اين قرارداد بين شركت …………………………. که در اين قرارداد كارفرما و خانم / آقاي ………………………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه………..…… صادره ……………………… متولد ………………………… به نشانی…كه در اين قرارداد همکار ناميده مي شود به شرح ذيل تنظيم و مورد موافقيت …

ادامه مطلب »

تقاضای تاخیر در اجرای حکم تخلیه

تقاضای تاخیر در اجرای حکم تخلیه احتراماً ،در پرونده كلاسه ………………………… حكم تخليه عليه اينجانب ……………………………. صادر و قطعي شده و در حال اجرا است . نظر به اينكه ، اينجانب (مثلاً ) كارمند دولت هستم و حقوق ماهيانه ام معادل ………………………………. ريال است بسمه تعالي رياست محترم شعبه …………………………..دادگاه …

ادامه مطلب »