صفحه اصلی / مسائل اجتماعی / وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

وظایف و اختیارات دادستان ڪل ڪشور

دادستان ڪل ڪشور بر ڪلیه دادسراهاے عمومے و انقلاب و نظامے نظارت دارد و به ‌منظور حسن اجراے قوانین و ایجاد هماهنگے بین دادسراها می‌تواند اقدام به بازرسے ڪند و تذڪرات و دستورهاے لازم را خطاب به مراجع قضایے مذڪور صادر نماید.
چنانچه دادستان ڪل ڪشور در اجراے وظایف قانونے خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را براے تعقیب قانونے به دادسراے انتظامے قضات، مراجع قضایے یا ادارے صالح اعلام می‌ڪند.
ڪلیه مراجع قضایے و قضات مڪلفند همڪارے هاے لازم را در اعمال نظارت دادستان ڪل ڪشور انجام دهند.
دادستان ڪل ڪشور می‌تواند انتصاب، جابه‌جایے و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایے دادسراها را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد دهد.
پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایے و تغییر شغل و محل خدمت دادستان هاے عمومے سراسر ڪشور پس از ڪسب نظر موافق از رییس ڪل دادگسترے استان ذی‌ربط با دادستان ڪل ڪشور است.
پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایے و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهاے نظامے پس از ڪسب نظر موافق از رییس سازمان قضایے نیروهاے مسلح با دادستان ڪل ڪشور است.
دادستان ڪل ڪشور مڪلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملے و خسارت وارده به حقوق عمومے ڪه نیاز به طرح دعوے دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلے، خارجے و یا بین‌المللے پیگیرے و نظارت نماید.
در مواردے ڪه مطابق قانون، تعقیب و رسیدگے به تخلفات مقامات و مسؤولان ڪشورے به‌عهده دیوان‌عالے ڪشور است، اقدامات مقدماتے و انجام تحقیقات لازم توسط دادسراے دیوان ‌عالے ڪشور صورت می‌گیرد.
ڪلیه مراجع قضایے مڪلفند در موارد قانونے پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از ڪشور، مراتب را به دادستانے ڪل ڪشور ارسال دارند تا از آن طریق به‌ مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.
دادستان ڪل ڪشور در موارد انقضاء مدت قانونے ممنوعیت خروج از ڪشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوط، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌ڪند.

در باره hashtarkhani

همچنین بررسی کنید

حقوق زنان در قانون اساسی ج.ا.ا

حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تدوین دکتر یاسر هشترخانی؛ خانواده واحد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *