صفحه اصلی / مسائل حقوقی / معرفی اصطلاحات حقوقی

معرفی اصطلاحات حقوقی

معرفی اصطلاحات حقوقی

 

?قانون

به معنی ((آئین ، روش و اندازه )) و در اصطلاح حقوقی عبارت است از قواعد و مقرراتی است که با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده و یا از راه همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی به طور مستقیم به تصویب می رسد .

 

?حقوق

حقوق جمع حق است و حق امتیاز و توانایی خاصی است که هرفرد به موجب قانون در برابر یگران نسبت به اشیاء یا اشخاص داراست و می تواند هرگونه تصرفی در حق خود نماید .

 

?اموال

اموال جمع مال است . مال تمام اشیاء و حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی بوده و قابل مبادله و دادوستد باشد .

 

?مالکیت

مالکیت رابطه ای اعتباری است که بین شخص و چیزی مادی تصور می شود و در اصطلاح حقوقی حق مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قانون تصرف در مالی را بخود اختصاص دهد و به هر طریق که مایل است از تمام منافع آن استفاده ببرد .

 

?عین

یعنی مالی که در عالم خارج جدای از سایر اموال مشخص و قابل اشاره باشد مثل این کتاب ، آن اتومبیل ، که این عین معین است .

 

?منفعت

فواید و ثمراتی است تدریجی که از اعیان اموال حاصل می شود .

 

اموال مثلی و قیمی : دو چیز زمانی مثلی و مثل یکدیگرند که ازنظر قیمت و صفات همانند هم باشند به گونه ای که بتوان در مقام وفای به عهد هر یک را بجای دیگری به دائن، تسلیم کرد مثل دوسکه یکصد ریالی یا دوکتاب از یک چاپ و یک ناشر ،برعکس ، قیمی مالی است که در عرف ، خود آن عین ، منظور باشد و نتوان چیز دیگری را به جای آن قرارداد مثل نسخه های خطی و نظایر اینها .

 

?حق

اختیار و توانایی خاصی است که به موجب قانون برای شخص نسبت به شخص و یا چیزی ایجاد شده و به مقتضای این توانایی صاحب حق ( ذوالحق ) میتواند در آن تصرفی کرده و یااز اعمال حق خود صرفنظر کند ( لکل ذیحق ان یسقط حقه) مثل حق فسخ قرارداد ، ( خیارات ) حق الرهانه برای مرتهن در عقد رهن .

در باره hashtarkhani

همچنین بررسی کنید

نکاتی مهم از قراردادهای (BOT)

دکتر یاسر هشترخانی حقوقدان و تحلیل‌گر مسائل سیاسی در باره قردادهای (BOT) می‌نویسد: نكاتی مهم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *