صفحه اصلی / مسائل اجتماعی / آئین‌ دادرسی‌ مدنی بخش ابلاغ

آئین‌ دادرسی‌ مدنی بخش ابلاغ

#آئین‌دادرسی‌مدنی

? #ابلاغ

✳️ #ابلاغ‌ واقعی

این ابلاغ در صورتی است که برگ قضایی طبق تشریفات قانونی به شخص مخاطب و در مورد اشخاص حقوقی به شخصی که مسئولیت دریافت اوراق را دارد، توسط مأموری که قانوناً مسئول اجرای ابلاغ باشد تحویل و رسید دریافت و مراتب گزارش شود.

✳️ #ابلاغ‌ قانونی
این ابلاغ در صورتی است که تسلیم اوراق و برگها به اشخاص مزبور به نحوی که در ابلاغ واقعی مقرر شده ممکن نباشد و آگاه نمودن آنها از مفاد برگ و اوراق طبق تشریفات دیگری که در قانون پیش بینی گردیده انجام گردد که ابلاغ
قانونی محسوب میشود.

✳️ #برگهای‌ مشمول‌ ابلاغ
عبارت است از دادخواست و اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی، اظهارنامه، احضاریه گواه، دادنامه و سایر پیوستها، رای مراحل بدوی، تجدیدنظر، فرجام و… و اجرائیه برای برخی از احکام برگها و تصمیمات دیوان عدالت اداری.

✳️ #محل‌ ابلاغ‌ برگها
اصل بر این است که اوراق و برگها در اقامتگاه و نشانی خوانده که در دادخواست مندرج است ابلاغ شود ولی چند استثنا داردکه عبارتند از :
۱. ابلاغ برگها در شهر مقر دادگاه (محلی که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند)
۲. ابلاغ برگها به ناتوان
۳. ابلاغ برگها به نشانی معرفی شده به ادارۀ ثبت شرکتها
۴. ابلاغ برگها به مدیر تصفیه و اداره تصفیه شرکتها که اصولا ً موافق اصل
می باشد.

✳️ #ضمانت‌ اجرای‌ ابلاغ
در صورتیکه دادخواست و پیوستهای آن مطابق مواد ۶۷ الی ۸۳ ق.آ.د.م ابلاغ نشود دادگاه رأساً و بدون درخواست اشخاص ذینفع ابلاغ را باطل مینماید مگر اینکه مخاطب در جلسه دادرسی حاضر شود و یا لایحه ارسال نماید چرا که مقصود از ابلاغ آگاهی طرفین دعوا از وقت دادرسی و تصمیمات دادگاه می باشد. که طبق ماده ۸۳ ق. آ.د.م در صورتیکه اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به
اطلاع مخاطب رسیده است.

در باره hashtarkhani

همچنین بررسی کنید

حقوق زنان در قانون اساسی ج.ا.ا

حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تدوین دکتر یاسر هشترخانی؛ خانواده واحد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *