صفحه اصلی / مسائل حقوقی / صدور گواهی واریز مالیات بر ارث نسبت به سهم هر ورثه

صدور گواهی واریز مالیات بر ارث نسبت به سهم هر ورثه

آیا صدور گواهی واریز مالیات بر ارث نسبت به سهم هر ورثه در قانون جدید ارث همانند قانون قبلی مجاز هست؟

با توجه به اینکه در صدور و یا عدم گواهی ماده 34 ق.م.م نسبت به سهم الارث هر کدام از وراثی که مالیات سهم ارث خود را پرداخت کرده اند، در قانون جدید ارث تردیدهایی وجود دارد، در اینجا به چند مورد از دلایل امکان صدور گواهی نسبت به سهم ارث هر ورثه، در قانون جدید ارث اشاره می شود:

دکتر یاسر هشترخانی

1- وصی موکلف است حداکثر ظرف سه از تاریخ فوت موصی اظهارنامه به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انتقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کند (ماده 39)

2- مودی ارث حق دارد مالیات خود را هر موقع که خواست پرداخت کند، طبق نظر دفتر فنی، وراث حق دارند بخشی از مالیات یک ماترک را پرداخت نموده و نسبت به آن بخش از ماترک گواهی ماده 34 ق.م.م درخواست نمایند.
گرچه تقسیط مالیات برارث طبق قانون جدید امکان پذیر نیست، در عوض وراث حق دارند مالیات ماترکی را مثلا در 20 مرحله در زمان های مختلف پرداخت نموده و در هر مرحله نسبت به بخشی که مالیات آن را (براساس ارزش روز) پرداخته اند گواهی ماده 34 درخواست نمایند. یعنی صدور گواهی به درصدی از یک ماترک مثل 5 ، 7 ، 10 ، 2 … هر درصدی از یک ماترک امکان پذیر هست.

3- اگر ورثه زوج منحصر به زوجه باشد یک چهارم ماترک سهم الارث زوجه و سه چهارم به دولت می رسد، دولت باید بدون نیاز به درخواست اخذ گواهی ماده 26 و 34 توسط زوجه بتواند سهم خود از را ماترک تصاحب نماید.

4- تعریف مودی ارث در قانون قبلی و جدید مالیات بر ارث یکسان است ( ماده 26) و طبق ماده 843 قانون مدنى: ” وصیت به زیاده بر ثلث ترکه. نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.” یعنی هر ورثه حق دارد مستقل از تصمیم سایر وراث در مورد سهم الارث خود تصمیم بگیرد

5- اگر یکی از وراث متوفی فوت نماید اداره مالیاتی در صورت تسلیم اظهارنامه برای متوفی بعدی (ورثه متوفی قبلی) موظف به شناسایی و رسیدگی ارزش “سهم ارث” مرحوم دوم، از ماترک مرحوم اولی است.

6- در فرم کاغذی گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده 34 ق.م.م هم به “سهم الارث” هر ذینفع اشاره شده است. این گواهی ” برای انتقال یا تسلیم بیشتر از سهم الارث به هر ذینفع، یا سایر اشخاص فاقد اعتبار می باشد.”
بنابر این ثبت یا تسلیم مال باید به اندازه “سهم الارث هر ذینفع” صورت گیرد.

7- هر ورثه حق دارد مالیات بر ارث خود را در هر زمانی که تمایل دارد پرداخت نماید، و طبق قانون هیچ ورثه ای را نمی توان مجبور کرد مالیات ارث خود را در زمان مشخصی(همزمان با سایر وراث و یا وصی ) پرداخت نماید.

8- در صورتی که وراث با همدیگر اختلاف داشته و حاضر به پرداخت همزمان مالیات خود نباشند، خودداری از وصول مالیات هر ورثه موقع در خواست ماده 34 نسبت به سهم اش، وصول مالیات بر ارث سالهای متمادی می تواند به تاخیر افتاده و منجر به کاهش وصول مالیات ها و افزایش معوقه های قانونی گردد.

9- وقتی که وراث از یک طبقه نیستند، مثل زوجه و خاله متوفی ( ورثه طبقه اول و سوم ) به ناچار باید “سهم الارث” هر ورثه از هر ماترک مشخص شده و به نرخ مخصوص طبقه همان ورثه مشمول مالیات گردد.

10- در قانون مالیات بر ارث قبل از سال 1395 ارزش سهم الارث خالص (پس از کسر دیون محقق) هر ورثه طبق نرخ های ماده 20 ق.م.م مشمول مالیات می شد، سهم الارث هر پسر که 2 برابر سهم الارث خواهرش بود، با توجه به نرخ های تصاعدی مالیات اش معمولا بیشتر از 2 برابر مالیات خواهرش می شد.

اما در قانون جدید مالیات پسر با توجه سهم الارث اش و نرخ ثابت مالیات هر ماترک دقیقا 2 برابر مالیات دختر هم طبقه اش هست. تغییرات صورت گرفته ارتباطی به سهم الارث وراث نداشته و میزان سهم الارث هر ورثه طبق قانون قبلی و جدید ارث در حصر وراثت مشخص می شود.

هر ورثه پس از پرداخت دیون محقق و مالیات سهم الارث خود، می تواند سهم الارث خود را تصاحب نماید.

11- طبق ماده 248 قانون امور حسبى، “در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود.” بنابر این هر ورثه جهت تصاحب سهم الارث اش، مسئول پرداخت مالیات مالیات سهم خودش هست.

با توجه به موارد مذکور و دلایل دیگری که می توان ذکر کرد به نظر می آید صدور گواهی ماده 34 ق.م.م نسبت به سهم هر ورثه و یا ذینفع مجاز بوده و اگر یکی از وراث درخواست پرداخت مالیات سهم خود از ماترکی را داشته و تقاضای صدور گواهی نسبت به سهم ارث اش از ماترک مذکور را داشته باشد، در قانون جدید ارث دلایل قانونی بر عدم وصول مالیات هر ورثه یا وصی (مودی ارث) و صدور گواهی نسبت به سهم هر ورثه و مودی ارث، پس از پرداخت مالیات سهم اش وجود ندارد.

در باره hashtarkhani

همچنین بررسی کنید

نکاتی مهم از قراردادهای (BOT)

دکتر یاسر هشترخانی حقوقدان و تحلیل‌گر مسائل سیاسی در باره قردادهای (BOT) می‌نویسد: نكاتی مهم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *