حقوق جزای اختصاصی

حقوق‌ جزای‌ اختصاصی

? #جنایت‌ شبه‌ عمدی

به موجب ماده ۲۹۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《 جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود:
الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.
ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.》

 

❇️ #عناصر تشکیل‌ دهنده‌ قتل‌ صدمات‌ بدنی‌ شبه‌ عمدی

۱. نتیجه حاصله از ارتکاب جرم که باید به صورت فوت یا صدمه بدنی مصدوم یا مضروب باشد.
۲. وجودرابطه علیت بین فوت یاصدمات بدنی مجنی علیه با ضرب وجرح وارده.
۳. کیفیت فعل ارتکابی عنصر مادی که ممکن است ایراد صدمه خفیف باشد یا واحد باشد یا متعدد .
۴. قصد مجرمانه که با فعل مستقر می شود نه روی نتیجه حاصله از جرم .

❇️ #نکته

جرایم غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی تعزیری از جرایم شبه عمدی می باشد.

❇️ #نکته

در قتل شبیه عمد فعل جانی نوعاً سبب قتل نمی شود و به طور اتفاقی سبب قتل می شود. و در قتل درحکم شبیه عمد فعل مرتکب ممکن است نوعاً کشنده باشد ولی اشتباه یا خطای ذهنی او به نحوی است که قانون گذار آن را در حکم شبیه عمد نامیده است. به طور مثال ارتکاب قتل به تصور اینکه مهدورالدم است.

❇️ #نکته

زمانی که در حادثه خروج قطار از ریل محقق شود که این اتفاق به دلیل بی احتیاطی و بی مبالاتی سوزن بان بوده می توان گفت که او مباشر در قتل در حکم شبه عمد است. (موضوع ماده ۶۱۶ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ بخش تعزیرات ومجازات های بازدارنده)

در باره hashtarkhani

همچنین بررسی کنید

رامین مهمان پرست، کاندیدای مجلس

کاندیدای مجلس رامین مهمان پرست، مورد حمایت موسسه حقوقی و داوری تحکیم عدالت رهیاب و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *